DKD Posavja

Posavsko društvo
se predstavi

Štirideset let neprekinjenega delovanja društva, ustanove, zavoda, zveze … je prav gotovo velik dosežek. In ravno štirideset let delovanja je v preteklem letu (2022) zaznamovalo Društvo kadrovskih delavcev Posavja. Že desetletje prej je pričelo delovati celjsko kadrovsko društvo, saj so se kadrovski delavci in odgovorni vodilni zavedali, da so le znanje, volja do dela, kompetentni in zadovoljni zaposleni motor razvoja, ki vodijo tudi v dobre poslovne rezultate.

Želja po povezovanju in skupnem reševanju pomembnih nalog s področja kadrovanja je leta 1981 vodila v ustanovitev Društva kadrovskih delavcev Posavja.

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak, ki sprejme Statut društva, podpiše izjavo o članstvu in plača članarino. 

Vodstvo in organi

Spoznajte člane upravnega odbora

Glavni organi društva so: Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Člani upravnega odbora (UO) društva:

Sanja Medved
predsednica društva
Tjaša Polc
blagajničarka
Iva Dominković
tajnica
 • Nada Zupan, članica
 • Alenka Gračnar, članica,
 • Rosita Razpotnik, članica,
 • Barbara Binder, članica,
 • Nataša Bizjak, članica,
 • Ksenija Hudomalj, članica.

Člani nadzornega odbora (NO) društva:

  • Marjana Mlinarič Pikelj, članica,
  • Desanka Omahne, članica,
  • Katja Drnovšek, članica.

Člani častnega razsodišča (ČR) društva so bili izvoljeni:

 • Polona Trebušak, predsednica,
 • Neli Bokal, članica,
 • Andreja Železnik, članica,
 • Anita Kolar, članica.
Pridružite se nam!

Vedno iščemo tudi nove člane, novo moč, nove kolege.

Želimo si, da bi v naši regiji v širšo korist vseh deležnikov dobre prakse upravljanja z ljudmi pri delu razširjali pri kar največ zasavskih zaposlovalcev (in tudi širše), zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Za več informacij o članstvu in društvu nam lahko pišete po elektronski pošti na naslov