Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta Slovenske kadrovske zveze: www.kadrovska-zveza.si  (v nadaljevanju spletno mesto) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Namen spletnih strani

Namen spletnega mesta je omogočiti elektronski stik z uporabniki spletnega mesta. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o dogodkih, storitvah in drugih vsebin.

Naročanje na obveščanje

Končni uporabniki spletnega mesta se lahko naročijo na prejemanje obvestil po elektronski pošti. Pri tem Slovenska kadrovska zveza ne jamči za vsakokratno in vsebinsko popolnoma pravilno prejemanje obvestil. Slovenska kadrovska zveza si pridržuje pravico tako do vsebinskih kot tehničnih napak.

Uporaba storitev in registracija

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste končnih uporabnikov spletnega mesta ter društev (v nadaljevanju: uporabniki), ki uporabljajo spletno stran. Uporabniki spletne strani so lahko registrirani ali neregistrirani. Registracija je za uporabnike spletnega mesta enkratna in brezplačna.

Ob registraciji uporabnik spletnega mesta pridobi uporabniško ime, z uporabo katerega lahko dostopa do nekaterih naprednejših storitev spletne strani, kot so npr. prijava na dogodke, dostop do gradiv, oddaja pobud ipd. 

Uporabnik spletnega mesta mora ob prvi registraciji vpisati svoje ime, priimek ter e-poštni naslov. Podatki se shranijo v profil uporabnika in jih je možno spreminjati v nastavitvah uporabniškega profila.

Končni uporabnik spletnega mesta je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, Slovenska kadrovska zveza uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam, razen izvajalcu kot pogodbenemu obdelovalcu.

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo del storitev in funkcionalnosti, ki prijave na spletno stran ne zahtevajo. Uporaba drugih storitev in funkcionalnosti spletne strani je za neregistrirane uporabnike omejena ali ni mogoča.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Varstvo osebnih podatkov

Več informacij o varstvu osebnih podatkov lahko najdete na povezavi. 

Prevzemanje odgovornosti

Slovenska kadrovska zveza si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Slovenska kadrovska zveza niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih Slovenska kadrovska zveza ne prevzema ogovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Slovenska kadrovska zveza si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Ljubljani. Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 4. 4. 2023.