DKD Zasavja

Zasavsko društvo
se predstavi

Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja (DKD Zasavja) deluje že od leta 2001. Ustanovljeno je bilo z namenom razvijanja kadrovske dejavnosti, vzgoje in izobraževanja ter uveljavljanja in napredek kadrovske stroke.

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak, ki sprejme Statut društva, podpiše izjavo o članstvu in plača članarino. 

Vodstvo in organi

Spoznajte člane upravnega odbora

Glavni organi društva so: Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Člani upravnega odbora (UO) društva:

Sanja Medved
predsednica društva
Tjaša Polc
blagajničarka
Iva Dominković
tajnica
 • Nada Zupan, članica
 • Alenka Gračnar, članica,
 • Rosita Razpotnik, članica,
 • Barbara Binder, članica,
 • Nataša Bizjak, članica,
 • Ksenija Hudomalj, članica.

Člani nadzornega odbora (NO) društva:

  • Marjana Mlinarič Pikelj, članica,
  • Desanka Omahne, članica,
  • Katja Drnovšek, članica.

Člani častnega razsodišča (ČR) društva so bili izvoljeni:

 • Polona Trebušak, predsednica,
 • Neli Bokal, članica,
 • Andreja Železnik, članica,
 • Anita Kolar, članica.
Pridružite se nam!

Vedno iščemo tudi nove člane, novo moč, nove kolege.

Želimo si, da bi v naši regiji v širšo korist vseh deležnikov dobre prakse upravljanja z ljudmi pri delu razširjali pri kar največ zasavskih zaposlovalcev (in tudi širše), zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Za več informacij o članstvu in društvu lahko pokličete na številko 
040 209 567 (Sanja Medved) in 031 657 376 (Tjaša Polc)
ali pišete po elektronski pošti na naslov