Posvet “Raznolikost, vključenost in enakost v luči nove CSRD Direktive EU o trajnostnem poročanju”

Ob praznovanju evropskega meseca raznolikosti (maj 2023) vas v torek, 23. maja 2023 ob 14.00, vljudno vabimo k spremljanju posveta, “Raznolikost, vključenost in enakost v luči nove CSRD Direktive EU o trajnostnem poročanju”.

Ključne informacije o dogodku

Na posvetu bodo predstavljene dobre prakse načrtovanja, izvajanja, evalviranja ter poročanja o politikah raznolikosti in vključenosti v gospodarskem sektorju, skupaj s izzivi, ki jih prinaša nova CSRD direktiva. Prisotnih bo 25 predstavnikov velikih in malih podjetij, akademikov in strokovnjakov s področja človekovih pravic, družbene odgovornosti, raznolikosti in vključenosti, ter trajnostnega poročanja. Dogodek, ki ga organizirata Listina raznolikosti Slovenije in Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, boste lahko spremljali preko spletne platforme Zoom, kjer boste lahko sodelovali tudi z vprašanji. Registracija je možna do 22.5.2023.

Več informacij in prijava na dogodek možni na povezavi.

Kaj je CSRD direktiva?

Nova CSRD direktiva o trajnostnem poročanju, ki jo je Evropska unija objavila 16.12.2022, širi krog vključenih v nefinančno poročanje, vključno z javnim razkrivanjem informacij o socialnih dejavnikih ter dejavnikih v zvezi s človekovimi pravicami. Direktiva vključuje enako obravnavanje in enake možnosti za vse, vključno z enakostjo spolov in enakim plačilom za delo enake vrednosti, zaposlovanjem in vključevanjem invalidov, bojem proti nasilju na delovnem mestu ter raznolikostjo.