Program jesenskega stičišča dobre prakse

V nadaljevanju predstavljamo podroben program vseh 17 delavnic, predavanj in predstavitev dobrih praks. Prav tu pa predstavljamo tudi vse kadrovske strokovnjake, s katerimi se boste na prvem Jesenskem stičišču dobre prakse družili v 16. in 17. novembra v Kranjski Gori.

Okrogla miza: HR skozi oči CEO-ja

Četrtek, 16. november, 8.40 – 9.10

Na naši prvi okrogli mizi bomo gostili Gregorja Kosija, dolgoletnega generalnega direktorja podjetja Lidla Slovenija in ustanovitelja mednarodnega svetovalnega podjetja GREAT Leadership Solutions, ki se ukvarja z ekskluzivnimi storitvami na področju poslovne odličnosti, razvoja človeških potencialov in voditeljstva. Gregor bo z udeleženci delil svoje izkušnje njegove zanimive poslovne poti. Ker bo na koncu tudi čas za vprašanja, Gregor poudarja, da prav nobeno ni prepovedano. Zato, na plan z besedo!

Gregor Kosi je tudi utemeljitelj metode celostnega razvoja vodstvenih veščin G.R.E.A.T., ki jo je razvijal skozi pridobljene izkušnje vodenja ene izmed najbolj dinamičnih in številčnih ekip v Sloveniji, ter znanje, ki ga je nadgrajeval na področju transakcijske analize, AEQ-metode, NLP, hipnoze, poslovnega coachinga in številnih drugih mednarodno uveljavljenih programov.


Delavnica o wellnesu na delovnem mestu

Četrtek, 16. november, 9.10 – 9.50

Delavnica je zasnovana posebej za kadrovske strokovnjake in je namenjena izboljšanju skupnega razumevanja in upravljanja z dobrim počutjem zaposlenih v organizaciji.

Na tej delavnici bomo:

• Predstavili pomen Wellbeing-a: Raziskali bomo, kaj pomeni dobro počutje na delovnem mestu in kako je povezano s produktivnostjo, zadovoljstvom zaposlenih in uspehom organizacije.

• Ugotovili koristi za organizacijo: Spoznali bomo, kako lahko dobro počutje zaposlenih prispeva k zmanjšanju bolniških odsotnosti, povečanju motivacije ter krepi zavzetost zaposlenih.

• Odkrivali pristope za izboljšanje Wellbeing-a: Raziskali boste različne pristope in strategije za izboljšanje dobro počutje zaposlenih, vključno s promocijo uravnoteženega življenjskega sloga, upravljanjem stresa, spodbujanjem sodelovanja in več.

• Delili praktične nasvete in naslovili izzive skozi primer vpeljave projekta »Wellbeing na delovnem mestu« v proizvodnem podjetju.

• Načrtovali ukrepe za organizacijo: Skupaj boste razvili načrt ukrepov, ki jih organizacija lahko izvede za izboljšanje wellbeingu na delovnem mestu.

Delavnica bo interaktivna in omogočila udeležencem, da delijo svoje izkušnje in ideje ter razvijejo konkretne ukrepe za izboljšanje wellbeingu zaposlenih v svojih organizacijah.

Delavnico bo izvedla mag. Mateja Tišler, univ.dipl. psiholog, MBA, direktorica upravljanja s kadri v podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o. Z več kot 20-letnimi izkušnjami na kadrovskem področju, v Ljubljanskih mlekarnah 6. leto vodi ekipo 12 ljudi, s področja kadrov, splošnih zadev ter varnosti in zdravja, ki skrbijo za 600 zaposlenih. Kadrovsko strategijo vključevanja in povezanosti uresničuje z zgledom svojemu timu, ki rešitve za izboljšanje črpajo iz strokovnega znanja in pristnega stika z zaposlenimi ter hkrati navdihujejo za visoke cilje, širijo obzorja, vnašajo spremembe, so inovativni, razvijajo sodobna orodja ter tako podpirajo uspešnost podjetja. V letu 2022 je prejela naziv Kadrovski Manager leta 2022, ki ga podeljujeta GV Planet in Slovenska kadrovska zveza. Vidnejši projekti, s katerimi je spodbudila pozitivne spremembe in razvoj kadrov v podjetju so »Moč je v povezovanju«, za katerega so Ljubljanske mlekarne prejele nagrado »Mega navdih 2022«, Mlekarska akademija, »Connect & Grow, LM Caffe, Programi voditeljstva, Talent Pool in drugi. V ospredje postavlja grajenje kulture integritete, odprtega voditeljstva, pristnih odnosov, dialoga, transparentnosti, vključevanja in pogumnega odločanja, ki temelji na vrednotah Ambiciozno, Zavzeto in »Na preprost način«.


Predstavitev dobre prakse: Prave vrednote za uspešno organizacijo

Četrtek, 16. november, 9.50 – 10.30

Brez zaposlenih ni podjetja in že čisto vsak ve, da se je potrebno z zaposlenimi ukvarjati. Uspešnost v poslu ne merimo samo v bilančnih številkah, temveč tudi v zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih. Pravi načrti in pogled naprej zagotavljajo zaposlenim varnost in pripadnost v podjetju. Zato moramo dobro izostriti čute in razumeti, kako s svojim početjem vplivamo na druge. Kakšen je pomen kadrovika v podjetju in kako lahko zdravo okolje ugodno vpliva na sodelavce, bodo teme, ki vam jih bo predstavila predstavnica Pipistrela, Tanja Harej.

Tanja Harej je začela svojo profesionalno pot najprej kot računovodja v manjših podjetjih. Pipistrelu se je pridružila leta 2004 v vlogi direktorjeve asistentke. V tem obdobju je svoje izkušnje nabirala v administraciji, računovodstvu, kadrovski in še kakšnem področju, saj je bilo podjetje v rasti in oblikovanju pravih oddelkov. Skozi svojo kariero jo je spremljala želja po učenju in iskanju novih rešitev. Profesionalna pot v podjetju jo je vodila tudi na področje koordinacije projektov, pa vendarle je bila vedno aktivna na področju kadrovanja in zaposlovanja. V letu 2017 je prišla do razpotja in jasno je bilo, da se mora odločiti ali ostati v finančnih poročanjih in »številkah« ali se popolnoma posvetiti karieri kadrovika. Želja po sodelovanju in  delu z ljudmi, ki jo je vodila skozi celotno profesionalno pot v Pipistrelu, je prevladala. Odločitev ni bila težka, hotela je postati poslovni partner na področju človeških virov. Z velikim zadovoljstvom sodeluje in po svojih najboljših močeh pomaga podjetju rasti, se razvijati, vlagati v zaposlene in prenašati filozofijo podjetja na nove sodelavce. In kakor pravi ustanovitelj Pipistrela, Ivo Boscarol: »Kdor visoko leta, daleč vidi.« In resnično, z vrha se vedno daleč vidi.


Pogovor in predstavitev dobre prakse: Vključenost in raznolikost na delovnem mestu kot dejavnik uspešnosti

Četrtek, 16. november, 9.45 – 11.30

Kultura podjetja je skupek vrednot, prepričanj, norm in vedenj, ki prevladujejo v organizaciji. Je nevidna sila, ki vpliva na vse vidike delovanja podjetja, od odnosov med zaposlenimi do odnosov z strankami.

Pomembnost kulture podjetja za uspešno delovanje organizacije je nesporna. Kultura, ki je usklajena z vizijo in poslanstvom podjetja, lahko spodbuja inovativnost, ustvarjalnost in sodelovanje med zaposlenimi. S tem lahko poveča produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo strank. Skozi pogovor boste izvedeli, kako kulturo podjetja čutijo v enem izmed bolj zanimivih podjetij pri nas, v podjetju Mikro+Polo, kjer je vsak zaposleni talent, kjer se spoštujejo in kjer vključujejo vse.

Pogovarjali se bomo z Markom Podgornikom Verdevom, direktorjem podjetja Mikro+Polo. Marko je novodobni influencer, ki se zaveda, da nas medsebojna raznolikost bogati in nam daje prednost. Je strokovnjak za svoje življenje, ki pravi, da, ko živi in dela strastno, živi srečno. V svoje podjetje vpeljuje inovativne prakse za zadovoljstvo zaposlenih in s tem postavlja nove trende. Odpirati oči in prepoznati priložnosti je moto, ki se ga v podjetju držijo prav vsi.


Predavanje: Čustvena kultura v organizacijah

Četrtek, 16. november, 11.30 – 12.15

Čustvena kultura organizacije vpliva na:

• zadovoljstvo zaposlenih,

• dobro počutje,

• stres,

• timsko delo in celo na KPI-je, kot sta

• finančna uspešnost in odsotnost z dela.

Toda organizacije (in vodje) pogosto ne govorijo o čustvih. Mnogi nimajo zaupanja v svoje »mehke veščine«. Zaposleni smo se naučili pogovora o vrednotah in vedenjih, ki izhajajo iz vrednot. Pozabimo pa se pogovarjati o počutju in kako to vpliva na zadovoljstvo, varnost in uspešnost. Tokratna praktična delavnica vam bo pokazala, kako vzpodbuditi pogovor o temah, ki niso vsakdanje, pa vendar spodbujajo neverjetne pogovore. In na ta način pomagajo kreirati akcijske načrte, ki spodbujajo sodelovanje in povezovanje, ki pripomore k spremembam in razvoju.

Noro preprosta delavnica za bolj človeško in empatično delovno okolje

Predavanje bo izpeljala mag. Simona Špilak – direktorica kadrovske agencije BOC Institute, ki deluje na področju iskanja vodstvenih kadrov in razvoja vodenja, ki sloni na coaching veščinah. Simona je mednarodno uspešna executive coachinja, z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem poslovnem okolju in certificirana coachinja za uporabo orodij na področju razvoja timov in vodstvenih veščin.

Svojih več kot 15 let mednarodnih izkušenj, ki jih je nabirala v globalnih podjetjih. Simono motivira uresničevanje potenciala slehernega posameznika ter ustvarjanje dodane vrednosti v procesih, ki jih soustvarjajo ljudje. Za programe razvoja posameznika, organizacij in vodstvenih kompetenc je certificirana uporabnica orodja za individualno in timsko merjenje razvojnega potenciala na delovnem mestu Saville Assessment® ter licencirani coach in uporabnica orodja za osebnostno profiliranje Process Communication Model® (PCM profiliranje). Na področju razvoja organizacij in timov, upravljanja s spremembami ter v procesih prodaje in prevzemov družb vpeljuje uporabo orodij Emotional Culture Deck® in Points of You®, za kar je tudi certificirana coachinja.

Mag. Špilak je magistrica ekonomije in kot gostja že več kot desetletje predava pri predmetu Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Je tudi članica podiplomskega odbora v procesu mednarodne akreditacije EQUIS in usmerjevalne komisije za mednarodni magistrski podiplomski program Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Ob tem je tudi članica poslovnih združenj Britansko-slovenske gospodarske zbornice. Združenja Manager Slovenije in AmCham, kjer deluje kot mentorica članom.


Predstavitev dobre prakse: Mostovi skozi kulture: Zaposlovanje tujcev &

Prelomna točka: Umetna inteligenca in revolucija dela 

Četrtek, 16. november, 12.15 – 13.00

Na predstavitvi dobrih praks boste slišali zanimive vpoglede v dve ključni temi. Danijel Okilj vas bo popeljal skozi trenutne trende in izzive zaposlovanja tuje delovne sile, medtem ko bo Nina Riffel predstavila izsledke globalnega Adeccovega poročila o uporabi in vplivu umetne inteligence na delovna mesta. Skupaj bomo raziskovali pomembne vidike, ki vplivajo na današnji svet dela. 

Danijel Okilj je vodja oddelka mednarodne mobilnosti pri Adeccu. Na kadrovskem področju je dejaven že 17 let, zadnjih pet let kot vodja mednarodne mobilnosti za kar tri države v katerih je prisoten Adecco: Slovenija, Srbija, Madžarska. V zadnjih petih letih je skupaj s svojo ekipo v okviru oddelka za mednarodno mobilnost pomagal več kot 4.000 kandidatom pri iskanju zaposlitve v tujini. Zaposlili so se pri več kot 300 različnih delodajalcih v Sloveniji, Nemčiji, Kanadi, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem, Švedskem, Norveškem in v Dubaju. 

Nina Riffel se ponaša z več kot devetimi leti izkušenj na področju marketinga. V zadnjih petih letih je vodila oddelek marketinga za Slovenijo. Od lanskega leta pa skrbi tudi za marketinške projekte v kar 11 državah znotraj EEMENA regije, kjer je Adecco prisoten. Svoj čas pri Adeccu je usmerila v uspešno digitalno preobrazbo oddelka marketinga. Z vpogledom v delovanje različnih trgov skrbi za regijsko raziskovanje in izmenjavo najboljših praks. Med svojim predavanjem bo Nina razkrila ključne ugotovitve Adeccovega globalnega poročila za Slovenijo in svet. 


Predavanje: Leaders wellbeing as imperativ for success bo zaradi bolezni nadomestilo predavanje: From Hire to Thrive: Leveraging Diversity

Četrtek, 16. november, 14.00 – 14.45

Zaradi bolezni Prof. Hendrik Sebastiaan (Drikus) Kriek, dekana IEDC-Bled School of Management in izvršnega direktorja programa DBA na isti šoli, bo udeležencem prav tako iz IEDC-Bled predavala Dr. Jennifer A. Pope.

Dr. Jennifer A. Pope je magistrica in doktorica znanosti s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na trženju. Po končanem študiju se je zaposlila na oddelku za trženje na državni univerzi Grand Valley v Michiganu. Poučuje prodajo, pogajanja in mednarodno trženje. Jennifer veliko sodeluje s podiplomskimi programi na univerzi GVSU. S študenti sodeluje tudi pri možnostih študija v tujini in pri različnih dejavnostih za živali na tem območju.

Po končanem študiju je Jennifer dve leti živela na Tajvanu in poučevala angleščino kot tuji jezik. Po vrnitvi v ZDA je več let delala v industriji, predvsem na področju prodaje, nato pa se je vrnila na fakulteto, da bi pridobila podiplomski naziv. Svetovala je številnim podjetjem in nevladnim organizacijam, pri projektih pa je pogosto sodelovala s študenti. Redno poučuje na dualni visoki šoli v Bad Mergentheimu in Ravensburgu v Nemčiji, poslovne predmete pa je poučevala tudi v Franciji, Mehiki, Bosni in Hercegovini ter Sloveniji. Prepotovala je več kot 30 držav in živela v štirih državah zunaj ZDA. Govori nemško in kitajsko, trenutno pa se uči tudi slovenščine.


Predavanje: Mreženje – ključ do poslovnega in življenjskega uspeha

Četrtek, 16. november, 14.45 – 15.15

Predavanje vam bo osvetlilo pomembnost mreženja, povezovanja in grajenja odnosov s ključnimi posamezniki za poslovni in življenjski uspeh. Skozi predavateljeve večletne izkušnje na področju mreženja in zgodbe, ki so se mu zgodile v tem času, vam bo pokazal, kako lahko vaše mreženje vpliva na vaš uspeh.

Ključne teme, ki jih bomo obdelali:

 • Zakaj smo kot posamezniki nemočni brez mreženja.
 • Pomembnost vizije, ciljev in ambicij za napredovanje v mreženju.
 • Vloge osebnih odnosov in signalov v našem življenju in poslu.
 • Pomembnost osebne blagovne znamke in vpliva na mreženje.
 • Pomembnost strateškega kreiranja podpornega okolja.
 • Pomembnost ozaveščanja in aktiviranja v pravi smeri pri mreženju.
 • Ključna izhodišča za usmerjanje mreženjske navigacije.

Pričakujte dinamično in poučno predavanje, ki bo spremenilo vaše razumevanje mreženja in vam pomagalo graditi odnose, ki bodo ključni za vaš poslovni in življenjski uspeh. Z vami bo Boško Praštalo.

Boško Praštalo je strokovnjak za mreženje. Njegova poslovna pot, dolga več kot 20 let, ga je naučila, da so pravi odnosi ključni za uspeh. “V mojem srcu je vedno bilo povezovanje, mreženje – veščina, ki sem jo skozi leta razvijal in izpopolnjeval. Ko sem pred leti začel svojo podjetniško pot, sem hitro spoznal, kako dragoceno je imeti mrežo zanesljivih partnerjev in strank. Brez njih ne bi mogel uspešno graditi projektov, povezanih z mreženjem, imeti licence Superbrands Slovenija in svoj medij Super Znamka.” Boško je začel kot prodajnik, kasneje pa postal vodja prodajnih ekip na Kompasu in pri Radiu Center. Preteklo delo mu je omogočilo, da je svoje izkušnje poglobil in izoblikoval unikaten sistem mreženja. Ta sistem ne temelji le na poslovnih transakcijah, ampak na izgradnji dolgoročnih odnosov, ki obogatijo tako poslovno kot osebno življenje. “Danes želim to znanje deliti z vami. Naj vam pomagam odkriti, kako lahko mreženje izboljša vaš posel in vaše življenje. Verjamem, da je pravi odnos najdragocenejši zaklad.


Predavanje: Delovno pravo v praksi; Delovni čas

Četrtek, 16. november, 15.15 – 16.15

Skozi predavanje se bomo poglobili v različne oblike organizacije delovnega časa. Pravilna razporeditev delovnega časa je namreč ključna za dobro delovno klimo, zadovoljstvo zaposlenih in učinkovitost podjetja. Poleg tega se bomo dotaknili tudi obveznosti urejanja razporeditve delovnega časa v podjetju in kako s tem povezano sodelujemo z delavskimi predstavništvi. Vsi vemo, da je dobro sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi ključno za uspeh podjetja, zato je pomembno, da razumemo, kako lahko skupaj dosežemo najboljše rezultate. Dotaknili se bomo tudi aktualnih sprememb glede evidenc delovnega časa. Glede na zadnje zakonodajne spremembe je ključno, da se bomo znali prilagoditi novim zahtevam.

Predavala bo Nina Bakovnik, ki se je pisarni Jadek & Pensa pridružila avgusta 2018 in se vse od tedaj primarno ukvarja s področjem delovnega prava. Po zaključku študija v Veliki Britaniji se je na programu LL.M. Universiteit van Amsterdam specializirala za področja evropskega in mednarodnega delovnega prava, protidiskriminacijskega prava in mednarodnega zasebnega prava. Preden se je pridružila pisarni, je v Sloveniji nekaj let delala kot pravna svetovalka na področju pravic iz dela, prekarnih oblik dela, diskriminacije in delavskega soupravljanja. Njeno delo vključuje predvsem svetovanje domačim in tujim strankam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij, sodeluje pa tudi pri skrbnih pregledih družb z vidika delovnega prava in se ukvarja z migracijskim pravom.


Predstavitev dobre prakse: Kako razviti in uporabljati celovit notranji potencial organizacije?

Četrtek, 16. november, 16.15 – 17.00

Na delavnici bomo spoznali znake toksičnosti na delovnem mestu in odkrivali strategije za obvladovanje in odpravljanje toksičnih vzorcev v delovnem okolju. Spoznali bomo metode za merjenje in razvoj notranjega potenciala organizacije ter trajnostne uspešnosti. Iskali bomo najboljše načine in poslovne prakse za razvoj ustvarjalnega delovnega okolja za razvoj zaposlenih. Spoznavali bomo Flow koncept ter kako ga uporabljati za popolno usklajenost med izzivi in sposobnostmi z namenom izboljševanja izkušnje zaposlenega in povečanja vrednosti za podjetje.

Delavnico bodo izpeljali mag. Janez Žezlina, Roman Klarič in Jaka Oman.

Mag. Janez Žezlina je partner, svetovalec in poslovni coach – potentiolog. Janezova ključna strokovna področja kompetenc so strateške in kadrovske preobrazbe poslovnih sistemov – skrbi za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih. Njegova strokovna področja so: razvoj potenciala podjetij in posameznikov, upravljanje talentov, razvoj vodstvenih kompetenc, upravljanje (digitalne) organizacijske kulture in (digitalnih) kompetenc, strateško upravljanje kadrov ter vzpostavljanje sistemov poslovne in delovne uspešnosti.

Janez Žezlina je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistriral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V okviru lastne marketinške agencije je deloval na področju direktnega marketinga, promocije in pospeševanja prodaje različnih blagovnih znamk, izobraževanja in vodenja projektov.

V podjetju Socius je od leta 2001 deloval kot vodja projektov na področju upravljanja človeških virov in organizacijskega svetovanja, svetovalec na področju razvoja osebnostnih, podjetniških in poslovnih potencialov ter izdelave študij izvedljivosti na področju podjetništva in turizma. Bil je tudi član Sociusove mednarodne ekipe svetovalcev, ki je skupaj z IFC-jem (International Financial Corporation, podružnica Svetovne banke) uvajala standarde korporativnega upravljanja v regiji (Srbija, Bosna in Hercegovina). V Sociusu je bil tudi trener Treninga Dale Carnegie® (najstarejši in vodilni trening za razvoj osebnostnih in poslovnih potencialov na svetu) z mednarodno licenco. Zaključil je prvo stopnjo šolanja iz transakcijske analize (TA 101) in nadaljuje profesionalni študij psihoterapije (transakcijska analiza TA 202).

Od leta 2009 deluje kot partner, svetovalec in trener v podjetju ENERGOS d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem.

Roman Klarič kot strokovnjak za organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo pomaga podjetjem v javnem in zasebnem sektorju pri preobrazbi organizacijske kulture in nadgradnji HR procesov. Od leta 2002 aktivno sodeluje na raziskovalnem projektu SiOK (slovenska organizacijska klima). V svoji skoraj 20 letni svetovalni karieri je izvajal številne projekte v vodilnih slovenskih projektih na področju preoblikovanja kadrovskih procesov, upravljanja talentov in razvoja kompetenc.

Ima bogate izkušnje na področju svetovanja, še najraje pa deluje kot osebni coach pri razvoju vodstvenih in socialnih veščin. Od leta 2009 izvaja coaching program po metodi DNLA Expert System, enem vodilnih orodij za odkrivanje in razvoj osebnega potenciala. Od leta 2009 je ustanovitveni partner podjetja Resultant d.o.o. v katerem deluje kot direktor in senior svetovalec.


Delavnica: Doseganje maksimalne angažiranosti zaposlenih skozi teorijo flow stanja in metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

Četrtek, 16. november, 17.15 – 18.00

Flow je optimalno stanje naše zavesti, ko smo najbolj produktivni in se tudi najbolje počutimo. To pa je ravno to, kar želimo doseči pri delu. Produktivnost in angažiranost danes lahko dosežemo, če delamo na motivaciji, učenju in kreativnosti, ki se v flowu močno povečajo. Za doseganje flow stanja so potrebne določene veščine, za katere imamo danes zelo učinkovita orodja, da se jih vsak zaposleni tudi nauči in tako v službi večkrat doseže to željeno stanje. Orodja za več flowa izhajajo iz psihologije in nevrobiologije, kar pomeni, da so univerzalna.

Na delavnici se dela z Lego kockami po metodi LEGO® SERIOUS PLAY®, kar že samo po sebi pomeni 100% angažiranost udeležencev in identifikacijo različnih pogledov.

Delavnico bo izpeljal Jaka Oman, ki je že od leta 2017 certificirani LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) fasilitator. Do danes je izvedel več kot 120 LSP delavnic v 8 državah naše okolice (Slovenija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Srbija, BiH in Grčija). Od leta 2020 pa tudi raziskuje flow stanje in je v zadnjih letih pridobil več certifikatov znotraj organizacije Flow Research Collective, kjer je tudi prvi Slovenec, ki je pridobil naziv High Flow Coach. Danes se Jaka ukvarja s produktivnostjo na delovnem mestu in zadovoljstvom z delom, ki ju povezuje prav flow stanje. V podjetjih zaposlene uči o pomembnosti flow stanja za našo delovno učinkovitost in počutje. Skozi LSP metodo pa pri posameznikih in ekipah odkriva flow stanje in s pomočjo flow orodij načrtuje, kako lahko zaposleni pri svojem delu več časa preživijo v flow stanju in se tako izogibajo distrakcijam in izgorelosti.


Predstavitev dobre prakse: SABBATICAL – sobotono delo v praksi

Petek, 17. november, 9.20 – 10.00

Nataša Bazjak Cristini bo z vami delila osebno izkušnjo s Sabatticalom in kako to konkretno poteka v podjetju, kjer je zaposlena. Obenem bo predstavila, kako poteka Employee life cycle ali po domače delovna izkušnja v Atlatnic grupi ter z vami podelila zaključke, predvsem pa izzive s katerimi se srečujejo pri projektu »pomlajanja« proizvodnje.

Nataša Bazjak Cristini je dipl. ekonomistka in direktorica v Oddelku človeški potenciali in kultura za področje poslovnega partnerstva. Istočasno pa odgovorna za tržišča Slovenije ter BiH v Atlantic Droga Kolinska, članici skupine Atlantic grupa. Ima več kot 23 let izkušenj na kadrovskem področju, saj je kot pripravnica začela že leta 2001 v tedanji Drogi d.d., danes pa uspešno vodi tako tržišče kot Ekipo senior strokovnjakov v okviru poslovnega partnerstva.

Nataša zagovarja spoštovanje in sprejemanje razlik, verjame v komplementarnost ekip in v to, da morajo biti kadroviki so kreatorji poslovnih strategij. Uživa v delu z mednarodnimi in multifunkcijskimi timi, usmerjena tako na ljudi kot tudi na posel.

V letu 2019 je Nataša postala Kadrovska menedžerka leta, v svoji karieri pa je sodelovala pri vpeljevanju številnih projektov, najprej na področju združevanja, vpeljevanja kulture, merjenja uspešnosti, zadrževanja ključnih ljudi in še mnogo drugih, vsi s ciljem še boljšega povezovanja in vključenosti oziroma zavzetosti.

Nataša Bazjak Cristini je tudi članica ekipe za plačno politiko pri Združenju delodajalcev, ravno tako je članica Odbora sekcije za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in je aktivna članica v pogajalski skupini za kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo.


Predavanje: Human eXperience: sinergija ljudi in tehnologije v korist zaposlenih in kupcev (dvorana 1)

Petek, 17. november, 10.00 – 11.15

Izziv za današnje voditelje je najti tisto pravo točko, kjer se človeška empatija, intuicija in ustvarjalnost srečujejo s hitrostjo, obsegom, natančnostjo in učinkovitostjo, ki jih zagotavlja tehnologija. Kje uporabiti digitalno tehnologijo in kje ostati pri človeškem stiku? Ali lahko uspešno kombiniramo oboje? Ali lahko ljudje in tehnologija delujejo v sinergiji, da zaposlenim in kupcem zagotovimo izkušnjo, ki združuje najboljše iz obeh svetov?

Na vsa ta vprašanja bosta odgovorila Aleš Štempihar iz podjetja Askit in Andrej Guštin iz IIBA Slovenia Chapter.

Aleš Štempihar se z digitalnimi poslovnimi preobrazbami ukvarja od leta 2015 (Digital dan za Petrol vodje) in ima tudi tri mednarodne certifikate. Pri oblikovanju digitalnih strategij (20+) poudarja pomen izkušnje zaposlenega (EX) in organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji. Apelira na vodstva podjetij, da je potrebno dati zaposlenim in kadrovskim službam nov pomen.

Andrej Guštin je kot svetovalec in zunanji sodelavec že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.


Primer dobre prakse: Dobra praksa coachinga v HR (dvorana 2)

Petek, 17. november, 10.00 – 11.15

Coaching je danes pogosto uporabljana beseda v poslovnem in tudi sicer v svetu. Na delavnici se bomo pogovarjali o tem, kaj coaching zares je in kako lahko bistveno pripomore HR oddelku pri doseganju ciljev. Predstavili bomo OMMO strukturo coachinga in osnovne informacije o Mednarodni zvezi za coaching in njenih smernicah, ki so pomembne za podjetja, ki uporabljajo ali želijo učinkovito uporabljati coaching. Govorili bomo o uporabnosti coachinga kot pristopa in komunikacije HR oddelka v svoji različnih vlogah v podjetju.

Na srečanju bomo spoznali:

 • Kako lahko HR oddelek uporabi coaching za dosego svojih ciljev
 • Coaching in partnerstvo HR z vodstvenim kolegijem podjetja
 • Coaching in partnerstvo z vodji v organizaciji
 • Coaching in reševanje problemov
 • Coaching OMMO model komunikacije v HR

Primer dobre prakse bo predstavila Klavdija Novak iz podjetja Afenbach.

Klavdija prihaja iz gospodarstva, kjer je bila dolga leta pravnica, kasneje managerka, svetovalka uprave in direktorica HR. Leta 2013 je ustanovila podjetje Afenbach, kjer se skupaj s svojimi sodelavci ukvarja s svetovanjem, poslovnim trenerstvom in coachingom. Kot trenerka poslovnih veščin in coach sodeluje s podjetjem Corporate Learning Solutions iz Velike Britanije, Wide Circle iz Irske in AIM & Associes iz Belgije. V Bruslju je akreditirana pri Evropski šoli za administracijo, kjer dela na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata za napredovanje v evropskih inštitucijah. Klavdija je ena izmed treh profesionalnih coachev v Sloveniji in dva tisočih v svetovnem merilu, ki je pridobila najvišji certifikat (Master Certified Coach, MCC) globalno najbolj priznane inštitucije za coaching, Mednarodne zveze za coaching (ICF). Njena pot v coachingu je, poleg intenzivnega dela z organizacijami, timi in posamezniki, polna pridobivanja znanja in razvijanja veščin, od izobraževalnih programov in mentorstev v okviru ICF, preko NLP, Clean, Jungian coachinga  do Scrum mojstra, Lego Facilitatorja, sistemskega/timskega in body/mind coacha. Klavdijo zanima celosten pristop, ki omogoča bistveno bolj učinkovito in hitro doseganje ciljev posameznikov in organizacije. V svojem privatnem življenju je mama treh najstnikov, uživa v naravi, meditaciji in jogi, z možem pa delita veselje treh psov in vrta.


Primer dobre prakse: Izboljšajte vključenost in zavzetost z uporabo osvobajajočih struktur (dvorana 1)

Petek, 17. november, 11.30 – 13.30

Na tem interaktivnem srečanju bomo raziskali osnovne koncepte in principe Osvobajajočih Struktur (Liberating Structures), praktično uporabili nekaj ključnih orodij in metod ter razpravljali o možnih izzivih in strategijah za njihovo implementacijo v vaši organizaciji. Skozi serijo praktičnih vaj in skupinskih diskusij bomo preučili, kako lahko te strukture uporabimo za naslavljanje specifičnih izzivov, kot so izboljšanje komunikacije v ekipah, spodbujanje inovativnosti, reševanje konfliktov in krepitev med-oddelčnega sodelovanja. Ob zaključku delavnice bodo udeleženci oboroženi z novimi orodji in tehnikami, ki jih bodo lahko takoj uporabili v svojem delovnem okolju. Poleg tega bodo pridobili globlje razumevanje, kako lahko Osvobajajoče Strukture spremenijo kulturo njihovih organizacij in prispevajo k boljšim, bolj konsistentnim rezultatom. Ta delavnica je priložnost za učenje, izmenjavo izkušenj in iskanje rešitev za izboljšanje kakovosti interakcij in odnosov v vašem delovnem okolju.

Delavnica, ki jo bo izpeljal Voranc Kutnik, je posebej zasnovana za posameznike, ki se ukvarjajo s človeškimi viri, vodenjem ekip in vsakogar, ki si prizadeva za izboljšanje vključenosti, komunikacije, sodelovanja in kulture v svojih organizacijah.

Voranc Kutnik, partner v podjetju CorpoHub, je agilni entuziast, certificiran Scrum Professional in edini Management 3.0 trener v Sloveniji. Po desetih letih dela v IT-ju se je odločil, da je agilnost tista stvar, s katero se želi ukvarjati do konca življenja. Je eden izmed začetnikov vpeljave agilnih pristopov in metode Scrum v slovenskem prostoru, z bogatimi izkušnjami s področja izobraževanja in svetovanja vodjem, ekipam in organizacijam pri njihovih agilnih transformacijah.


Predavanje: Kako do najboljše možne izkušnje zaposlenih z uporabo moderne tehnologije in digitalizacije kadrovskih procesov (dvorana 2)

Petek, 17. november, 11.30 – 13.30

Zakaj je pomembno investirati v razvoj vaših zaposlenih in kako to upravičiti vašemu vodstvu? Kaj organizacije pridobijo z moderno rešitvijo, ki se osredotoča na izkušnjo zaposlenih? Kakšni so razlogi in prednosti za uvedbo takšne rešitve za podjetje, za kadrovsko službo in za zaposlene?

Spoznajte razloge za koriščenje prednosti tehnologije zbirke SAP SuccessFactors. Izkusite nove inovacije, ki izkoriščajo generativno umetno inteligenco, da podjetjem pomagajo pri pripravi poslovanja v prihodnosti in izboljšajo izkušnjo zaposlenih z inteligentno kadrovsko tehnologijo.

Predavanje bosta izpeljala Anja Godec iz podjetja SAP Slovenija) in Marko Mandič iz SAP Avstrija.

Z več kot 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju svetovanja pri človeških virih je Marko Mandič Senior svetovalec za rešitve pri podjetju SAP, vodilnem svetovnem podjetju na področju programskih rešitev. Strastno si želi pomagati strankam doseči njihove poslovne cilje in optimizirati njihove procese upravljanja človeškega kapitala z inovativnimi in prilagojenimi programskimi rešitvami. Verjame, da lahko skupaj ustvarimo okolje, ki postavi vsakega zaposlenega v center dogajanja in mu izboljša vsakodnevne izkušnje.

Anja Godec ima več kot 13 let delovnih izkušenj v IT sektorju in zadnjih 5 let s področja digitalizacije kadrovskih procesov. Kot svetovalka za implementacijo kadrovskih rešitev je sodelovala pri velikih, srednje velikih in manjših slovenskih podjetjih. V podjetju SAP je zadolžena za prodajo rešitve SuccessFactors, ki se uvršča med vodilne na svetovnem nivoju. Verjame, da je lahko podjetje uspešno le preko zadovoljnih in motiviranih zaposlenih in prav to je področje, kjer lahko podjetja podpremo z ustrezno poslovno rešitvijo.


Predavanje: Informacijska varnost za kadrovike (dvorana 1)

Petek, 17. november, 13.30 – 14.30

Na delavnici bomo govorili o varovanju informacij predvsem v kadrovskih službah. Ker vemo, da je varovanje informacij in predvsem varnost osebnih podatkov v kadrovskih službah izjemno pomembna, se bomo posvetili problemom in vprašanjem. Hkrati bo delavnica izvedena tako, da bodo tudi udeleženci lahko naslavljali svoja vprašanja, dileme in pomisleke. Skupaj s predavateljico bomo poskusili najti odgovore in rešitve, primerjali bomo situacije, ki jih poznam iz dolgoletne prakse z vprašanji udeležencev.

 • Na začetku se bomo seznanili s splošnimi pojmi varovanja informacij, od tega zakaj varujemo informacije do dejstva, da varovanje informacij izhaja iz tveganj.
 • Nadaljevanje delavnice se bo osredotočilo na splošne situacije varovanja informacij v kadrovskih službah.
 • Veliko pozornosti bomo posvetili dokumentaciji v fizični obliki in še več digitaliziranim informacijam.
 • Spraševali se bomo, kdo ima dostop do takih informacij, kaj jih ogroža in kakšne zahteve naj kadrovniki postavljajo upravljavcem informacijsko komunikacijskih sistemov.
 • Na koncu bomo spoznali nekaj primerov iz prakse, ki bodo opisovali dobre primere varovanja informacij, pa tudi temne plati, kjer bomo opisali nekaj prevar in načine zaščite, ki bi lahko preprečile take dogodke.

Ker vemo, da se o tej temi čedalje več govori, hkrati pa se pojavljajo najrazličnejši strahov in dileme, predlagamo, da pridete udeleženci na delavnico s čim več vprašanji. Poskušali bomo odgovoriti na vse: najenostavnejše in tudi tiste, bolj zapletene.

Predavanje bo izpeljala Alenka Glas iz podjetja PRO.astec, pooblaščena vodilna presojevalka za sistem upravljanja informacijske varnosti (ISMS) in sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja (BCMS) od leta 2007. Kot predavateljica, trenerka in svetovalka je izvedla veliko uspešnih konferenc, izobraževanj in projektov. Na prelomu tisočletja je Alenka začela s sistematičnim pristopom k informacijski varnosti, sprva v skladu s smernicami in zahtevami kartičnih sistemov (MasterCard in Visa), zelo hitro pa tudi z drugimi mednarodnimi dobrimi praksami. Alenka je vodila enega prvih projektov vzpostavitve sistema upravljanja varnosti informacij (ISMS) v Sloveniji po mednarodnem standardu BS 7799. Od februarja 2016 je Alenka zaposlena kot višja svetovalka za informacijsko varnost v podjetju Pro.astec.


Ste že prijavljeni na Jesensko stičišče dobre prakse? Naši predavatelji so pripravljeni, mi pa že odštevamo!

Comments

 • Comments are closed.