Poslovili smo se od Tonija Korena

10. novembra smo se poslovili od dolgoletnega aktivnega člana in predsednika Društva kadrovskih delavcev Posavja, Tonija Korena.

Toni Koren je bil med pobudniki ustanovitve Društva kadrovskih delavcev Posavja (Društva) v letu 1981. V njegovih organih je aktivno sodeloval vse do leta 1997, ko je prevzel tudi vodenje Društva. Predsedovanje je zaključil leta 2012 in nadaljeval s sodelovanjem v izvršnem in kasneje nadzornem odboru Društva.

S svojim delovanjem v Društvu je pomembno prispeval k napredku in razvoju kadrovske stroke in pomena ter ugledu Društva v regionalnem okolju. Skrbel je za tesno povezanost delodajalcev, zavoda za zaposlovanje in drugih institucij na trgu dela ter za prenos znanja in aktualnih vsebin, povezanih s celovitim izvajanjem kadrovske dejavnosti in upravljanjem razvoja kadrov.

Veliko pozornost je posvečal dobrim medsebojnim odnosom med člani društva, ohranjanju pozitivne klime in izmenjavi njihovih izkušenj pri izvajanju kadrovske dejavnosti. Z organizacijo strokovnih ekskurzij je širil dobre prakse s kadrovskega področja, dodatno povezovanje med člani pa krepil z organizacijo družabnih srečanj, ogledov kulturnih predstav in izletov.

Za njegov prispevek k razvoju kadrovske dejavnosti je prejel plaketo Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, lansko leto pa mu je skupščina Društva kadrovskih delavcev Posavja podelila tudi naziv častnega člana.