Program kadrovske akademije HR Youngsters

V nadaljevanju predstavljamo program HR Youngsters – kadrovske akademije, ki jo letos premierno izvajamo na Slovenski kadrovski zvezi. Akademija bo potekala v dveh skupinah: v eni bodo študentje, v drugi pa sveže zaposlene kadrovice in kadroviki. Za ta korak smo se odločili zato, da mladim ponudimo znanja in veščine, ki jih dejansko potrebujejo: eni za vstop na trg delovne sile, drugi pa za čim hitrejši začetek grajenja uspešne kariere.

Programski sklopi kadrovske akademije

·       OKTOBER: Spoznavanje osnov delovnega prava. Predavateljica: Odvetnica Barbara Gerbec Rozman

·       NOVEMBER: Uvod v kadrovsko funkcijo: spoznavanje osnovnih konceptov kadrovske funkcije, vključno s pridobivanjem, razvojem in ohranjanjem zaposlenih. Vpogled, kako to počnejo v tujini. Predavateljica: Mateja Tišler, direktorica upravljanja s kadri, Ljubljanske mlekarne d.o.o.

·       DECEMBER: Prednovoletno druženje & mreženje.

·       JANUAR: Praktično delo: začetek priprave zaključne naloge. V sklopu akademije boste namreč udeleženci pod budnim očesom mentorjev v skupinah pripravili tudi zaključno nalogo.

·       FEBRUAR: V zakulisju učinkovite komunikacije, motivacije in vodenja zaposlenih: vračanje človečnosti v razvoj in vodenje zaposlenih. Predavateljica: Urška Gerbajs, Osebni razvoj

·       MAREC: Upravljanje talentov: kako identificirati in razvijati talente znotraj organizacije (programi usposabljanja in mentorstva). Predavateljici: Lea Šmigoc, vodja razvoja in izobraževanja ter Manica Šegš, razvoj in izobraževanje, Telekom Slovenija

·       APRIL: Kultura podjetja: zakaj je pomembna za uspešno delovanje organizacije, kako jo oblikujemo in spoznavanje praks najboljših. Kakšna je vloga vodstva pri oblikovanju kulture podjetja? Predavatelj: Marko Podgornik Verdev, lastnik podjetja Mikro+Polo d.o.o.

·       MAJ: Predstavitev zaključnih nalog in izbor najboljšega izdelka.

Urnik, opis delavnic in predstavitev predavateljev

Oktober: Spoznavanje osnov delovnega prava

Delavnica bo izvedena v naslednjih terminih:

 • Skupina ŠTUDENTJE: torek, 24. oktober, ob 16.00, FDV (Predavalnica FDV-8, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana)
 • Skupina MLADI ZAPOSLENI, četrtek, 26. oktober, ob 9.00, ZDS (Dimičeva ulica 9, Ljubljana)

Delavnica je namenjena mladim kadrovikom, ki se spoznavajo s kadrovsko stroko. Skozi predavanja bodo ti pridobili naslednja znanja o delovnem pravu, ki ga uporabljajo pri svojem delu:

 • Osnovna znanja o delovnem pravu, vključno z razumevanjem pravnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, pravicami in obveznostmi delavcev in delodajalcev (pravilniki, kolektivne pogodbe) ter socialno varnostjo delavcev.
 • Sposobnost uporabe znanja delovnega prava v praksi, kot je na primer priprava in sklenitev pogodb o zaposlitvi, reševanje morebitnih sporov in zagotavljanje spoštovanja delavskih pravic.

Predavanje bo izpeljala odvetnica Barbara Gerbec Rozman, ki samostojno vodi odvetniško pisarno od leta 2018. Pred tem je bila zaposlena kot odvetnica, specializirana za delovno pravo, v eni od največjih odvetniških družb v Sloveniji. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju delovnega prava, pri čemer njene storitve obsegajo tako svetovanje strankam kot tudi zastopanje v delovnih sporih in mediacijah. Strankam, ki so pretežno srednja in velika slovenska podjetja, svetuje pri vsakodnevnih delovnopravnih vprašanjih, pri sestavi pogodb o zaposlitvi, kolektivnih pogodbah in internih aktih, razmerjih z delavci in delavskimi predstavniki, večkrat pa je bila vključena tudi v kompleksne postopke reorganizacije in postopke reševanja presežnih delavcev. Pri njenem delu je običajno v stiku kadrovsko ali pravno službo stranke. Na podlagi ocen strank in kolegov odvetnikov je bila nekajkrat uvrščena v kategorijo »Band 1« in »priporočljiva odvetnica« v vodiču Chambers & partners za delovnopravno področje v Sloveniji.

November: Uvod v kadrovsko funkcijo

Delavnica bo izvedena v naslednjih terminih:

 • Skupina MLADI ZAPOSLENI, sreda, 8. november, ob 16.00, Ljubljanske Mlekarne (Tolstojeva ulica 63, Ljubljana)
 • Skupina ŠTUDENTJE: sreda, 22. november ob 16.00, Ljubljanske Mlekarne (Tolstojeva ulica 63, Ljubljana)

Delavnica z naslovom “Uvod v kadrovsko funkcijo – osnovni koncepti kadrovske funkcije, vključno s pridobivanjem in razvojem ter ohranjanjem zaposlenih” je namenjena uvajanju udeležencev v temeljne koncepte in prakse na področju upravljanja s kadri. Na delavnici bodo udeleženci pridobili osnovno razumevanje kadrovske funkcije, vključno s procesi pridobivanja, razvoja in ohranjanja zaposlenih.

Ključni poudarki delavnice so sledeči:

 • Kadrovska funkcija: Uvod v osnovne koncepte in strateško vlogo kadrovske funkcije v organizaciji.
 • Pridobivanje zaposlenih: Pomen privabljanja in izbire pravih kandidatov za organizacijo. Analiza primerov iz prakse.
 • Razvoj zaposlenih: Procesi usposabljanja, razvoja kompetenc in napredovanja zaposlenih. Prikazi konkretnih primerov.
 • Ohranjanje zaposlenih: Strategije za ohranjanje talentov, vključno s kariernim napredovanjem, motivacijo in zagotavljanjem zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Prikaz dobrih praks v podjetju.
 • Strateška vloga kadrovske funkcije: Pomen in vpliv kadrovske funkcije na doseganje strateških ciljev organizacije.
 • Ocenjevanje uspešnosti in plačni sistem: Metode za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih ter povezava z nagrajevanjem in plačnim sistemom.

Delavnica bo omogočila udeležencem, da pridobijo ključna znanja in veščine za učinkovito upravljanje s človeškimi viri v organizaciji ter razumejo povezavo med kadrovsko funkcijo in uspehom podjetja. Skozi primere iz prakse bodo udeleženci pridobili praktične vpoglede v delo kadrovske funkcije v sodobnih organizacijah.

Delavnico bo vodila mag. Mateja Tišler, univ.dipl. psiholog, MBA, direktorica upravljanja s kadri v podjetju Ljubljanske mlekarne d.o.o. Z več kot 20-letnimi izkušnjami na kadrovskem področju, v Ljubljanskih mlekarnah 6. leto vodi ekipo 12 ljudi, s področja kadrov, splošnih zadev ter varnosti in zdravja, ki skrbijo za 600 zaposlenih. Kadrovsko strategijo vključevanja in povezanosti uresničuje z zgledom svojemu timu, ki rešitve za izboljšanje črpajo iz strokovnega znanja in pristnega stika z zaposlenimi ter hkrati navdihujejo za visoke cilje, širijo obzorja, vnašajo spremembe, so inovativni, razvijajo sodobna orodja ter tako podpirajo uspešnost podjetja. V letu 2022 je prejela naziv Kadrovski Manager leta 2022, ki ga podeljujeta GV Planet in Slovenska kadrovska zveza. Vidnejši projekti, s katerimi je spodbudila pozitivne spremembe in razvoj kadrov v podjetju so »Moč je v povezovanju«, za katerega so Ljubljanske mlekarne prejele nagrado »Mega navdih 2022«, Mlekarska akademija, »Connect & Grow, LM Caffe, Programi voditeljstva, Talent Pool in drugi. V ospredje postavlja grajenje kulture integritete, odprtega voditeljstva, pristnih odnosov, dialoga, transparentnosti, vključevanja in pogumnega odločanja, ki temelji na vrednotah Ambiciozno, Zavzeto in »Na preprost način«.

December: Prednovoletno druženje

Prednovoletno druženje bo 14. decembra 2023, v Kraševec baru, s pričetkom ob 19. uri. Kraševec bar se nahaja na Dunajski cesti 191, v Ljubljani.

Datum: 14. 12. 2023
Lokacija: Bar Kraševec, Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

Januar: Začetek priprave zaključne naloge

Več informacij sledi v kratkem.

Februar: V zakulisju učinkovite komunikacije, motivacije in vodenja zaposlenih: vračanje človečnosti v razvoj in vodenje zaposlenih.

Delavnica bo izvedena v naslednjih terminih:

 • Skupina MLADI ZAPOSLENI, torek, 20. februar, ob 16.00, lokacija bo znana v kratkem
 • Skupina ŠTUDENTJE: sreda, 21. februar, ob 16.00, FDV (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana)

Veščine medosebne komunikacije, motiviranja in vodenja zaposlenih lahko učinkovito uporabljamo šele takrat, ko razumemo drug drugega ne kot sodelavca ali zaposlenega, temveč kot so-človeka. To pomeni, da moramo razumeti naše temeljne človeške potrebe in kako vsak od nas vidi svet nekoliko drugače. Le tako lahko razumemo, kaj je tisto, kar podpira naše vedenjske odločitve, kaj nas motivira, kaj je za nas vzpodbudno delovno okolje in kako lahko navkljub drugačnim pogledom gradimo mostove v komunikaciji in sodelovanju. Na delavnici bomo na veščine pogledali drugače. Ne bomo govorili o izoliranem sklopu veščin, ki jih lahko okrepimo z nekaj metodami in tehnikami. Namesto tega bomo trenirali našo sposobnost razumevanja in zaznavanja človeka pred nami. Brez tega ni empatije in tudi ne učinkovite uporabe medosebnih veščin – najsi bo to veščine medsebojnega sodelovanja, komunikacije, vodenja ali motiviranja zaposlenih. Na delavnici bomo skozi razpravo krepili lastne veščine medsebojnega razumevanja in empatije. Praktično zasnovano delavnico bomo gradili na spoznanjih iz nevroznanosti in psihologije in raziskovali naše temeljne človeške potrebe ter čustvene sprožilce in njihov učinek v delovnem okolju. Govorili bomo tudi o pomenu krepitve čustvene inteligence kot temelja za trajnostni razvoj zaposlenih v organizaciji in spoznavali zakaj je pomembno, da razumemo kaj zaposleni občutijo na delovnem mestu.

Delavnico bo vodila Urška Gerbajs, diplomirana politologinja mednarodnih odnosov, ki svoje prihodnosti nikoli ni videla v politiki ali delu v mednarodnih organizacijah. Svojo poklicno pot, usmerjeno v podporo kariernemu razvoju posameznikov je pričela kot karierna svetovalka za mlade na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani. Pri tem se je povezovala tako z delovalci kot organizacijami za opolnomočenje mladih iskalcev zaposlitve in pričela zanje pripravljati in izvajati izobraževalne delavnice. Leta 2017 se je pričela njena pot strokovnega izpopolnjevanja in osebne rasti kot učne svetovalke organizacijam za osebni razvoj njihovih zaposlenih. Po šestih letih delovanja v svetovalnem podjetju se je leta 2023 podala na samostojno pot. Danes je Urška EMCC certificirani coach in izvajalka programov za osebni razvoj, s poudarkom na gradnji boljših medsebojnih odnosov in razvoju čustvene inteligence. Je tudi ena prvih, ki je v Sloveniji postala certificirani Genos EI praktik za razvoj čustvene inteligence v delovnem okolju. Je tudi certificirana trenerka za uporabo orodij za osebni razvoj SDI 2.0. in vedenjskega orodja DISCFlow. Za takšna orodja, pravi, da znajo prinesti dragocene uvide v našo osebnost in edinstvenost, nikakor pa ne more eno same orodje prinesti vseh odgovorov. Zato kot ključni sposobnosti, ki ju je vredno krepiti izpostavlja sposobnost razumeti sebe in sposobnost videti človeka pred seboj in s tem graditi mostove v komunikaciji in sodelovanju.

Marec: Upravljanje talentov: kako identificirati in razvijati talente znotraj organizacije

Delavnica bo izvedena v naslednjih terminih:

 • Skupina MLADI ZAPOSLENI, torek, 19. marec, ob 16.00, Telekom Slovenije (Cigaletova 15, Ljubljana)
 • Skupina ŠTUDENTJE: sreda, 20. marec, ob 16.00, Telekom Slovenije (Cigaletova 15, Ljubljana)

Kako identificirati in razvijati talente bo delavnica, kjer bomo predstavili dobre in učinkovite prakse, ki jih uporabljamo v Telekomu Slovenije. S predstavitvijo dobrih praks na tem področju bomo odgovorili na vprašanja, kako identificiramo talente, kako skrbimo za njihov osebni in profesionalni razvoj, kakšno vlogo pri razvoju ima vodja, HR in posameznik, kako skrbimo za njihovo zavzetost, motivacijo in zadovoljstvo. Pristopov imamo več: od kroženja zaposlenih, senčenja, coachingov, mentorstva,… Predstavili bomo praktične primere.

Delavnico bosta vodili:

Lea Šmigoc: “Delo z ljudmi je tisto kar mi daje voljo in izziv na delovnem podrocju. Skupaj dejansko zmoremo se vec. Navdihuje me povezava HR in poslovnega dela podjetja, ki je ključ do uspeha, tako postaneš proaktiven in ne le reaktiven. V zadnjem obdobju se pojavljam v dveh ključnih vlogah kot HR BP ter vodja izobraževanja in razvoja kadrov. Aktivno sodelujem pri implementaciji ključnih kadrovskih orodij in sistemov, digitalizaciji HR področja.

Manica Šegš: Manica je zagnana HR strokovnjakinja za področje razvoja kadrov. Strokovno znanje in fokusna področja: učenje in razvoj, razvoj talentov in vodenja, upravljanje uspešnosti, kadrovska strategija, krepitev kompetenc in razvoj organizacijske kulture, zavzetost zaposlenih, programi dobrega počutja, zaposlovanje, vključevanje, facilitacija in usposabljanja, mentorstvo, vodenje projektov. Navdušena je nad Coaching, Management 3.0 in Agile HR. Prav tako jo navdušuje raziskovanje in soustvarjanje tistih kadrovskih orodij, ki vodijo k rasti zaposlenih in organizacije.

April: Kultura podjetja: zakaj je pomembna za uspešno delovanje organizacije, kako jo oblikujemo in spoznavanje praks najboljših.

Delavnica bo izvedena v naslednjih terminih:

 • Skupina MLADI ZAPOSLENI, torek, 9. april, ob 16.00, Mikropolo (Zagrebška cesta 22, Maribor)
 • Skupina ŠTUDENTJE: sreda, 10. april, ob 16.00, Mikropolo (Zagrebška cesta 22, Maribor)

Kultura podjetja je skupek vrednot, prepričanj, norm in vedenj, ki prevladujejo v organizaciji. Je nevidna sila, ki vpliva na vse vidike delovanja podjetja, od odnosov med zaposlenimi do odnosov z strankami. Pomembnost kulture podjetja za uspešno delovanje organizacije je nesporna. Kultura, ki je usklajena z vizijo in poslanstvom podjetja, lahko spodbuja inovativnost, ustvarjalnost in sodelovanje med zaposlenimi. S tem lahko poveča produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo strank. Izvedeli boste, kako kulturo podjetja čutijo v enem izmed bolj zanimivih podjetij pri nas, v podjetju Mikro+Polo, kjer je vsak zaposleni talent, kjer se spoštujejo in kjer vključujejo vse.

Predaval bo Marko Podgornik Verdev, strasten radovednež življenja, pri katerem je beseda zakaj vsak dan večkrat na jedilniku…”

Marko Podgornik Verdev, novodobni influencer, se zaveda, da nas medsebojna raznolikost bogati in nam daje prednost. Je strokovnjak za svoje življenje, ki pravi, da, ko živi in dela strastno, živi srečno. V svoje podjetje vpeljuje inovativne prakse za zadovoljstvo zaposlenih in s tem postavlja nove trende. Odpirati oči in prepoznati priložnosti je moto, ki se ga v podjetju vsi držijo.

Maj: Predstavitev zaključnih nalog

Več informacij sledi v kratkem.

Comments

 • Comments are closed.