Kako smo se imeli na #loveHR Summit 2023?

Pretekli teden smo se dva dni družili na #LoveHR Summit 2023 v Portorožu, na največjem dogodku za kadrovske managerje, HR strokovnjake in ljubitelje HR iz javnega in zasebnega sektorja. Del dogodka je tudi Slovenska kadrovska zveza, ki z vsebinskim delom pripomore k odlični organizaciji v domeni PlanetGV. Dogodek je letos združil več kot 600 strokovnjakov, ki si prizadevajo za razvoj in napredek na področju HR.

Glavne teme letošnjega kongresa so vključevale razvoj veščin, upravljanje talentov, sodobna delovna mesta, ravnotežje med generacijami in digitalizacijo. Programski cilj je bil spodbujanje personalizacije izkušnje posameznika in razumevanje njegovih potreb z namenom dviga zadovoljstva. Kongres je vključeval prek 20 ur vsebin, več kot 20 priznanih govorcev, veliko tudi mednarodnih, ki so delili znanje, izkušnje in poglede s področja HR, vodenja in odnosov. Ti so udeležence navdihnili, jih spoznali z novimi orodji, koncepti ipd. Navezovali smo stike, prisluhnili domačim in tujim praksam, ter nenazadnje proslavili uspehe kadrovskega področja: tako najboljše time kot tudi kadrovski podmladek.

Poslanstvo #LoveHR Summita je povezovanje stroke, izobraževanje in profesionalna rast. Vse navedeno pa pomembno prispeva k razvoju družbe in gospodarstva.

LoveHR Summit daje celovit vpogled v sodobne HR trende in izzive. V zadnjih letih je rasel in letos dokazal, da gre za osrednji dogodek s kadrovskega področja, ki ga v Sloveniji ne gre več zamuditi. Tu je pomembna tudi naša zaveza – zaveza Slovenske kadrovske zveze, ki se bo še naprej trudila, da ustvarja takšna in podobna srečanja, ki so za razvoj stroke, podjetij in družbe potrebna in zaslužena.

Povzetek vsebin nastopov in predavanj:

  • Razvoj veščin v digitalni dobi: prilagodljivost in vseživljenjsko učenje v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu, spodbujanje razvoja veščin pri zaposlenih.
  • Upravljanje talentov in zadržanje zaposlenih: strategije identifikacije, razvoja in zadrževanja ključnih talentov v organizacijah ter ustvarjanje privlačnega delovnega okolja.
  • Sodobna delovna mesta in delo na daljavo: trendi na področju sodobnih oblik dela, vključno z delom na daljavo, fleksibilnostjo in inovacijami v delovnem okolju.
  • Ravnotežje med generacijami na delovnem mestu: razumevanje različnih generacij, njihovih potreb in vrednot ter načinov vzpostavljanja sodelovanja med generacijami.
  • Digitalizacija HR in uporaba tehnologije: strategije učinkovite uporabe tehnologij v HR procesih in digitalna transformacija.
  • Personalizacija in razumevanje posameznikovih potreb: prilagajanje HR strategij posameznikovim potrebam za izboljšanje izkušnje in zadovoljstva zaposlenih.
  • Vodenje in upravljanje sprememb: pristopi in veščine za uspešno vodenje in upravljanje sprememb v organizacijah.
  • Družbena odgovornost in trajnost v HR: vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnih praks v HR strategije.
  • Vzpostavljanje in vodenje timov: pravila razvoja in vzpostavljanja uspešnih timov in razvoja vodstvenih veščin ter njihov vpliv na uspeh organizacije.

Kdo so bili govorci letošnjega dogodka?
Kongres je vključeval prek 20 ur vsebin, več kot 20 priznanih govorcev, ki so delili znanje, izkušnje in poglede s področja HR, vodenja in odnosov. Med govorci so bili Trudy Lewis, Ivo Boscarol, Anita Lettink, Anna Wieczorek, Lea Tkalec, Kim Turk Mehes, Martina Verovic, Thomas Møller Jeppesen, Otto van Daal, Natasa Mithans, Matej Tušak, Katja Dolinar, Amin Sorour, Mark Emdin ∞, Prof. Dr. Andrej Vizjak, Matjaz Butara, Johannes Midtbö, Mateja Tisler, Máté Szücs, Snježana Köpruner, Goran Kovijanić in Saša Štebe.
Udeleženci kongresa so se poleg udeležbe na predavanjih mrežili in izmenjevali dobre prakse, izkušnje in znanja. Priložnosti za slednje so bile zelo pestre, poleg odmorov in kosil s pogostitvami, so bili organizirani tudi tradicionalni dobrodelni tek, jutranje razgibavanje, #loveHR druženje na terasi in #loveHR večerno zabavo.

Druženje ponovimo v 2024
Mi se že veselimo druženja naslednje leto na #LoveHR Summit – Slovenskem kadrovskem kongresu, ki se bo odvil 11. in 12. aprila 2024 v Portorožu!

Do takrat pa se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste pripomogli k letošnji vrhunski izvedbi. Mi smo še danes pod prelepimi vtisi.

#LoveHR Summit je priložnost za vse strokovnjake, ki želijo nadgraditi znanje na področju človeških virov, spoznati in se povezati s kolegi ter pridobiti sveže ideje in pristope za uspešnejše delo.