Mednarodni dan HR letos pod sloganom “Oblikujmo novo prihodnost”

V soboto, 20. maja, praznujemo mednarodni dan človeških virov oz. mednarodni dan HR. Ob tem našem velikem prazniku so na Evropski kadrovski zvezi pripravili vrsto dogodkov, ki se bodo odvili med 16. in 18. majem. Na Slovenski kadrovski zvezi pa bomo nova znanja pridobivali že 11. maja na predavanju z naslovom »Kaj mora kadrovski strokovnjak vedeti o ZVOP-2«. Mednarodni dan HR je sicer predvsem priložnost, da skupaj razmišljamo o poslanstvu našega poklica.

Vloga kadrovske funkcije je, da spodbuja spremembe za izboljšanje poklicnega življenja posameznikov in skupin ter se odmika od tradicionalnih načinov razmišljanja in ravnanja. Kadroviki tako skupaj s podjetji skrbimo za vključujočo, prožno, participativno in produktivno prihodnost. Prav mi smo tisti, ki skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, obenem pa zagotavljamo rezultate podjetjem oz. organizacijam in posledično prispevamo k blaginji in razvoju družbe kot celote.

Ob mednarodnem dnevu človeških virov tako slavimo kadrovsko stroko, ki skupaj z ljudmi in podjetji pozitivno vpliva na delovno življenje in poslovno uspešnost. Prav naša stroka s svojim znanjem in izkušnjami vpliva na organizacije in jim pomaga pri zagotavljanju trajnostnega poslovanja ter spodbujanju enakosti, raznolikosti in vključevanja. Ker se gospodarstvo po vsem svetu spopada z nenehnimi spremembami, moramo zdaj bolj kot kdaj koli prej, podpirati organizacije pri oblikovanju kultur podjetij z visokim zaupanjem, da bi zagotovili dobro počutje posameznikov in posledično poslovni uspeh.

Za leto 2023 so bile v okviru krovne teme “Oblikujmo novo prihodnost” opredeljena štiri ključna področja:

  • ZAUPANJE: Dokazano je, da kultura visokega zaupanja prinaša rezultate. Zaupanje pa se razvija le z nenehnim vlaganjem in prizadevanji. Pomagajmo organizacijam in vodstvom, da si pridobijo zaupanje zaposlenih z empatijo, pristnimi odnosi in vedno odprtimi komunikacijskimi kanali.

  • ENAKOST: Enakost, raznolikost in vključenost so bistvo dobrih delovnih okolji. Temeljni elementi spoštljivega odnosa do zaposlenih pa: enakovredno plačilo in enake pravice, individualna obravnava in možnost izražanja mnenj. Razvijamo vodje in vodstvene zaposlene, in ustvarjajmo vključujoča delovna mesta, na katera lahko vsakdo vsak dan pride v svoji pravi »obleki« in izraža svoj pristni jaz.

  • DOBRO POČUTJE: Dobro počutje ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem sta ključna za kvalitetno opravljeno delo ter ohranjanje visoke uspešnosti in produktivnosti. Ključnega pomena, da ravnovesje dosežemo pa je oblikovanje vključujočih načinov dela in podpiranje posameznikov pri njihovem uspehu. Poskrbimo za čim boljše ravnovesje med poslovnim in zasebnim ter posledično za dobro psiho-fizično počutje.

  • TRAJNOST: Trajnostno delovno okolje temeljni na dobro zasnovanih delovnih mestih, optimizirani učinkovitosti zaposlenih, njihovi avtonomiji in prvi meri nadzora. Zaposleni dajmo dovolj priložnosti za razvoj kompetenc, izboljšanje produktivnosti, boljšo zaposljivost in boljše počutje zaradi uspešno opravljenega dela. Pomembno je, da organizacije na ljudi, okolje ali družbo ne vplivajo škodljivo prek neprimernih praks.

Katero od navedenih področij pa je v vaši organizaciji trenutno opredeljeno kot prioritetno?

Več informacij o mednarodnem dnevu HR najdete na spletni strani Evropske kadrovske zveze, katere del smo tudi člani Slovenske kadrovske zveze: https://www.eapm.org/ihrd/